@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@

เข้าชม 15 ครั้ง

นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายให้ พ.อ.อ.สมเกียรติ  พันธุ์พุฒ พัฒนากร

ออกติตตามกลุ่มอาชีพสตรี ที่กู้ยืมเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม

(Visited 15 times, 1 visits today)