ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563

เข้าชม 51 ครั้ง

@สพอ.บ้านแพง >>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565&Jptreport_avgincome_monthly

JPTreport_summary

(Visited 51 times, 1 visits today)