กิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อำเภอบ้านแพง

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@

นายวิทยา  เข็มอุทา  พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

จัดประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ / ตำบล

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน และชุมชนเข้มแข็งภายในปี 2565♣

(Visited 15 times, 1 visits today)