พช.บ้านแพง นำครัวเรือนพัฒนาสร้างประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจาก “ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนองนา” พื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม