ติดต่อเรา

อาคาร ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ชั้น 1
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทร.0-4259-1566
E-Mail : banphaeng184804@gmail.com
Facebook : สพอ.บ้านแพง นครพนม

(Visited 951 times, 1 visits today)