พช.บ้านแพง สนับสนุนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.45 น. ณ พื้นที่ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านแพง ปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านแพง ดังนี้
เวลา 08.45 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” บ้าน นางวารุณี ทวนกลาง บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 4 บ้านแพงวิทยา ตำบลบ้านแพง
เวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 9 /2565 พร้อมด้วย
นางกาญจนี รุจนเสรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายพรต ภูภักดิ์
ปลัดจังหวัดนครพนม
และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกภาคส่วน เข้าร่วมเป็นเกียรติและได้นำบริการของส่วนราชการระดับจังหวัดมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
– การจัดบูธของส่วนราชการระดับจังหวัด กิจกรรมตลาดนัดชุมชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การออกหน่วยบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ พอ.สว.
– การมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 140 ชุด
– มอบพันธุ์ปลา จำนวน 70,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม ประมงจังหวัดนครพนม
– มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
– มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย ๆ ละ 3,000 บาท จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
– มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 1,000 บาท จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
– มอบจักรยานให้นักเรียนที่เรียนดี จำนวน 10 คัน จากหัวหน้าส่วนราชการฯ

โดยมี นายชัชวาลย์ ทองชน
นายอำเภอบ้านแพง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านแพง ร่วมอำนวยความสะดวกและร่วมออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม หมู่ที่ 7 บ้านดอนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง โดย นางสาวจุฬารัตน์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ร่วมออกหน่วยบริการและจัดแสดง การจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่อำเภอบ้านแพง ร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายฯ โดยภายในงานมีการไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร่วมจำหน่าย จำนวน 7กลุ่ม/ราย ดังนี้
1) กลุ่มทอผ้าบ้านโพนทอง ม.1 ต.โพนทอง
2) กลุ่มทอผ้าบ้านนางัว ม.2 ต.นางัว
3) กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านโพนทองหมู่ 1 ต.โพนทอง
4) กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ม 6 ต.นางัว
5) กลุ่มสมุนไพรจามจุรี ม.11 ต.บ้านแพง
6) กลุ่มผลิตตะกร้าพลาสติกหมู่ 9 ต.บ้านแพง
7)กลุ่มข้าวอินทรีย์ ม.7 ต.ไผ่ล้อม

>ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
>Change For Good
>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 10 times, 1 visits today)