สพอ.บ้านแพง ร่วมมอบถุงยังชีพครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย บ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.บ้านแพง  ร่วมมอบถุงยังชีพครัวเรือนประสบอัคคีภัย บ.ดอนกลาง

⏰วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บ้านดอนกลาง หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

🧿 นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ผู้ประสานงานตำบลหนองแวง และทีมงาน พช.บ้านแพง ร่วมมอบถุงยังชีพครัวเรือนที่ประสบอัคคีภัย นายแตงคำ ชาศรี บ้านเลขที่ 30 หมู่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม และเหล่ากาชาดนครพนม โดยเหตุการณ์อัคคีภัยเกิดขึ้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สภาพบ้านเป็นบ้านสองชั้นได้รับความเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

👉🏼ในการนี้ พัฒนาการอำเภอบ้านแพง และกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอบ้านแพง ได้มอบเงินทุนดำรงชีพให้กับครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ ปกครองอำเภอและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอบ้านแพง ได้ระทมทุนช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 5 times, 1 visits today)