สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง

เข้าชม 4 ครั้ง

🌺 วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

🔊นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินกิจกรรม  Big Cleaning Day การรณรงค์ชาวอำเภอบ้านแพง ร่วมใจพิฆาตเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVID-19) โดยร่วมกันทำความสะอาด ภายในบริเวณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ถูพื้น เช็ดกระจก ทำความสะอาดเพดาน และจัดโต๊ะสำนักงานฯ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

>> ทั้งนี้ อำเภอบ้านแพง พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) แล้ว จำนวน 1 ราย โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านแพง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้มีมาตรการจำกัดผู้ใช้บริการ และให้สวมหน้ากาก พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับบริการอีกด้วย

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 4 times, 1 visits today)