พช.บ้านแพง ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนกองทุนแม่

เข้าชม 22 ครั้ง

@บ้านแพงฮักแพง แบ่งปัน
^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<>นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ได้รับการประสานจาก ชุดมวลชนสัมพันธ์ กองทับภาคที่2 จังหวัดขอนแก่น
ร่วมกำหนดหมู่บ้านต้นกล้า แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้า เพื่อขับเคลื่อน สู่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)