พช.บ้านแพงร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาและ ร่วมพิธีฟังธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนงานนมัสการพระธาตุพนม

เข้าชม 15 ครั้ง

@ฮักนะบ้านแพง : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565                                                                                                                                                                                                                                                             >> Change for Good<<<

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00- 23.30 น. ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

“สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOPอำเภอบ้านแพง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชาและ ร่วมพิธีฟังธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนงานนมัสการพระธาตุพนม”

ในการนี้นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีฟังธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชาและงานนมัสการพระธาตุพนม พร้อมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมบูธสินค้าOTOP. จากท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 15 times, 1 visits today)