สพอ.บ้านแพง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

เข้าชม 27 ครั้ง

@ฮักนะบ้านแพง สพอ.บ้านแพง
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>>Change for Good<<
สพอ.บ้านแพง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน/OTOP ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม”
^^วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 15.00 -17.00 น. ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

>>พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาวรวิหาร กทม. ประธานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ออกติดตามเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 <<<โดยมีนายรังสรรค์ คำภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับ << ในการนี้นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการเครือข่ายOTOP อำเภอบ้านแพง แต่งกายด้วยผ้าไทยและ ให้การต้อนรับพร้อมเสนอข้อมูลในครั้งนี้ รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563

(Visited 27 times, 1 visits today)