>>พช.บ้านแพงประชุมชี้แจง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<  >>วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมตำบลนาเข

>>นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง
มอบหมายให้ พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ น.ส.จงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้ทำกิจกรรม โคกหนองนา โมเดล
ซึ่งพัฒนากรได้ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่ขับเคลื่อนงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
อาทิเช่น การจัดเก็บข้อมูลฯ การเตรียมพื้นที่กิจกรรมโคก หนองนา โมเดล หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งครัวเรือน
กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพฯ เป็นต้น

(Visited 15 times, 1 visits today)