พช.บ้านแพง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 30 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<< >>

พช.บ้านแพง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง
<<นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โดยมีพิธีก่อนการประชุม ดังนี้

๑. พิธีมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน ๑ ราย
๒. พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนมปีการเพาะปลูก ๒๕๖๒/๖๓ จำนวน ๒ ราย
๓. พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการการทางพิเศษคู่ใจสู้ภัยหนาวประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ยากไร้หมู่บ้านละ ๔ ผืน

>>ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้นำท้องที่นำข้อมูลไปแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

(Visited 30 times, 1 visits today)