พช.บ้านแพงและทีมเครือข่าย otopร่วมพิธีเปิด งานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี 2563

เข้าชม 12 ครั้ง

ฮักนะบ้านแพง @ สพอ.บ้านแพง
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 >> Change for Good<<<

?วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

“พช.บ้านแพงและทีมเครือข่าย otopร่วมพิธีเปิด งานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี 2563 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

>>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

ในการนี้นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอธาตุพนม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ทั้งนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพงมอบหมายให้ นางสาวจงรักษ์ โมยะ นว.พช.ชนก ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

(Visited 12 times, 1 visits today)