พช.บ้านแพงร่วมอบรมการฝึกปฏิบัติทำคลิปวิดีโอ

เข้าชม 22 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

>พช.บ้านแพงร่วมอบรมการฝึกปฏิบัติทำคลิปวิดีโอ
>>วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 8.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>นายวิทยา เข็มอุทาพัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมาย พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนภัสรพี อุดมกัน อาสาพัฒนา

ร่วมฝึกปฏิบัติทำคลิปวิดีโอด้วยโปรแกรม Kind master เพื่อประชาสัมพันธ์์กิจกรรมของกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

(Visited 22 times, 1 visits today)