สพอ.บ้านแพงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<< >>สพอ.บ้านแพงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
^^วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. >>นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.บ้านแพง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดป่าโนนแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

(Visited 15 times, 1 visits today)