พช.บ้านแพงลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563“นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”

เข้าชม 19 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 <<Change for Good>> พช.บ้านแพงลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข”

^^นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ปี 2563 “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ครัวเรือนเป้าหมาย นายถวิล ภาโสม บ้านเลขที่ 49 ม.3 ต.นาเข อ.บ้านแพง ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครัวเรือนในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

^^ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมทีมงาน สพอ.บ้านแพง ร่วมลงพื้นที่ ติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนดังกล่าวด้วย

(Visited 19 times, 1 visits today)