เข้าพช.บ้านแพงรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เข้าชม 21 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน

:เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

<<Change for Good>>

^^วันที่ 15 มกราคม 2563 ^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลนาเข ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการตำบลนาเข ประชาชนชาวตำบลนาเข เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายสมบัติ ชามาตย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาเขเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านนาเข ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

(Visited 21 times, 1 visits today)