พัฒนาการอำเภอบ้านแพงร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระ สังขาร พระครูไพศาลธรรมมงคล

เข้าชม 37 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 <<Change for Good>>

^^วันที่ 15 มกราคม 2563 ^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพงร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระ สังขาร พระครูไพศาลธรรมมงคล
(บุญอุ้ม อาภสฺสโร น.ธ.เอก)
กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ เมรุชั่วคราววัดป่าโนนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

โดยมี พระครูมงคล ธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง-นาทม (ธรรมยุต)
และ พระสมุห์นิพนธ์ วิจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง นายวรวิทย์ พิมพนิตย์
นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเหล่าคณะศิษยานุศิษย์ ชาวอำเภอบ้านแพงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ณ วัดป่าโนนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

(Visited 37 times, 1 visits today)