พช.บ้านแพง ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุุมชน ครั้งที่ 1/2563

เข้าชม 17 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

<<Change for Good>>

^^วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง

^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.บ้านแพง

ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุุมชน ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน TV พช.

(Visited 17 times, 1 visits today)