ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เข้าชม 32 ครั้ง

@สพอ.บ้านแพง >>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565>> Change for Good<<
วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านแพง หน่วยงานความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ในการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่อำเภอบ้านแพงและอำเภอท่าอุเทน ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

(Visited 32 times, 1 visits today)