ประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เข้าชม 22 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ 14 ม.ค.2563 เวลา 08.30 น.

นายวิทยา  เข็มอุทา  พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบให้

พ.อ.อ.สมเกียรติ  พันธุ์พุฒ พัฒนากร เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อรับรางวัลประราชทาน ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

และร่วมแสดง จำหน่าย สินค้า OTOP บ้านแพง

♣เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good♣

(Visited 22 times, 1 visits today)