พช.บ้านแพง มอบเงินสมทบทุนผ้าป่าโรงพยาบาลบ้านแพง

เข้าชม 37 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565                                                                            <<Change for Good>>

^^ วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ โรงพยาบาลบ้านแพง ^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อ เพื่อการกุศล สมทบทุนผ้าป่าโรงพยาบาลบ้านแพง ในการนี้ นายวิทยา บุตรสาระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพง เป็นผู้รับมอบ
?ฮักนะ บ้านแพง

(Visited 37 times, 1 visits today)