^ พช.บ้านแพง ประชุมกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าOTOP

เข้าชม 19 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 <<Change for Good>>

วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านแพง ^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง นางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มOTOP ประชุมเตรียมความพร้อม กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าOTOP ที่จะไปจำหน่ายสินค้าในงานนมัสการพระธาตุพนม 2563
?ฮักนะ บ้านแพง

(Visited 19 times, 1 visits today)