พช.บ้านแพง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

เข้าชม 16 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

<<<Change for Good>>>

^^ พช.บ้านแพง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณหอประชุมอำเภอบ้านแพง

^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง เป็นประธาน การประชุมทุนหมู่บ้าน 66 หมู่บ้าน เพื่อแนะนำแนวทาง ขั้นตอน ข้อปฎิบัติ การพักชำระหนี้แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจะได้นำไปปฎิบัติให้ถูกต้อง และการจัดงาน วันกองทุนสัมพันธ์ 2563
?ฮักนะ บ้านแพง

(Visited 16 times, 1 visits today)