อำเภอบ้านนาสาร ยันไม่หยุด ลุยต่อขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอบ้านนาสาร มอบหมายให้ นางสาวปรีหทัย บุญทอง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลควนสุบรรณ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลควนสุบรรณ เพื่อติดตามความคืบหน้าครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP พร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ จำนวน 18 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีการบูรณาการความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ภายใต้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน นำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง มุ่งสู่ความ “อยู่รอด” ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ก่อนจะพัฒนาสู่ “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” ต่อไป

💪🏻 BANNASAN TEAM 💪🏻

• ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
…………………………………………..

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 7 times, 1 visits today)