อำเภอบ้านนาสาร “พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”​ สร้างบ้านให้ครัวเรือนเปราะบาง

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย คุณครู​และนักเรียนสาขาวิชา​ช่างก่อสร้าง​ วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทศบาล​เมือง​นา​สาร​ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น

ลงพื้นที่ช่วยก่ออิฐสร้าง​บ้านให้แก่ครัวเรือน นายนรินทร์ อินทรพฤกษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตกเกณฑ์มิติด้านที่อยู่อาศัย

อำเภอบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานของประธาน ศพจ.อ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน มุ่งสู่ความ “อยู่รอด” ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ก่อนจะพัฒนาสู่ “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” ต่อไป

💪🏻 BANNASAN TEAM 💪🏻

• ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
…………………………………………..

#แก้จนคนนาสาร
#อำเภอบ้านนาสาร
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 7 times, 1 visits today)