อำเภอบ้านนาสาร “พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มอบรถวิลแชร์ พัดลม และถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง

เข้าชม 6 ครั้ง

• วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย นายธีระ โพธิ์เพชร นายกเทศมนตรีตำบลควนศรีและคณะ นางปวีณา ชูสุดรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรประจำตำบลควนศรีรพ.สต.ควนศรี และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น
• มอบรถวิลแชร์ พัดลม ถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลควนศรี จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. ครัวเรือนนายไมธ์ นรินทร์ ซึ่งตกเกณฑ์ด้านมิติสุขภาพ อายุ 86 ปี อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 83 ปี เพียง 2 คน ซึ่งภรรยาเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบรถวีลเเชร์ พัดลมตั้งพื้น และถุงยังชีพ
2. ครัวเรือนนางวรรณา โกละกะ ซึ่งตกเกณฑ์ด้านมิติด้านสุขภาพและมิติด้านที่อยู่อาศัย ได้เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และหารือช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมต่อไป
อำเภอบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานของประธาน ศพจ.อ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน มุ่งสู่ความ “อยู่รอด” ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ก่อนจะพัฒนาสู่ “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” ต่อไป

💪🏻 BANNASAN TEAM 💪🏻

• ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
…………………………………………..

#แก้จนคนนาสาร
#อำเภอบ้านนาสาร
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)