ข่าวประชาสัมพันธ์

นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านนาสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของ “กรมการพัฒนาชุมชน” และบริหารการพัฒนาอื่น ๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคกหนอง นา โมเดล”