พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระะชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  นายเชิดพงษ์  ใจตรง นายอำเภอบันน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ

พช.บันนังสตา จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จป [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จป [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จป [...]
อ่านเพิ่มเติม