พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 5)

กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโค [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 3)

กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโค [...]
อ่านเพิ่มเติม

บันนังสตา ร่วมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 2)

กิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโค [...]
อ่านเพิ่มเติม

บันนังสตา ร่วมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันนังสตา ร่วมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย [...]
อ่านเพิ่มเติม

📣 พช.บันนังสตา:จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา

📣 พช.บันนังสตา:จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา:จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา

📣 พช.บันนังสตา:จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ [...]
อ่านเพิ่มเติม