พช.บันนังสตา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหินทอดกรอบ ตำบลบันนังสตา

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเวสารัช  คงนวลใย  พัฒนาการอำเภอบันนังสตา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหินทอดกรอบ ตำบลบันนังสตา เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้ นางฮารอเม๊าะ  โต๊ะแต ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการแปรรูปกล้วยหินทอดกรอบ ตำบลบันนังสตา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

 

(Visited 6 times, 1 visits today)