พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีกับชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านบือราเปะ

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงโคกหนองนาหมู่ที่ 7 บ้านบือราเปะ

 

นายเวสารัช  คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายและชาวบ้านหมู่ที่  7 บ้านบือราเปะ โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้  5 ระดับและร่วมกันดำนา เพื่อเป็นการสร้างพลังสามัคคี
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

 

(Visited 7 times, 1 visits today)