พช.บันนังสตา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น. ณ วัดวาลุการาม (วัดคลองทรายใน) ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเวสารัช  คงนวลใย  พัฒนาการอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบันนังสตา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • การให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพัฒนาการจังหวัดยะลา นายอำเภอเมืองยะลา และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา
  • การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
  • การปลูกต้นไม้ และพัฒนาบริเวณวัด
  • การปลูกไม้ 5 ระดับ ในแปลงโคก หนอง นา CLM ขนาด 15 ไร่
  • การ Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการมอบพันธุ์เมล็ดผักเพื่อนำไปปลูกในระดับครัวเรือน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

(Visited 4 times, 1 visits today)