พช.บันนังสตา ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลถ้ำทะลุ

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ถ้ำทะลุ

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลถ้ำทะลุ โอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน ในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับตำบล การทบทวนรายชื่อผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมหาเงินสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้าน ต่อไป

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

(Visited 1 times, 1 visits today)