พช.บันนังสตา เข้าร่วมประชุม 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ความสุขสร้างได้ ด้วยจิตอาสา

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลาง จังหวัดยะลา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุม 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ความสุขสร้างได้ ด้วยจิตอาสา ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลาเป็นประธาน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการจังหวัด และพัฒนากร ร่วมประชุม โดยมีการบรรยายตามโครงการฯ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

(Visited 3 times, 1 visits today)