พช.บันนังสตา เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายนางสาวอาซูรา เจ๊ะอูมา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบาเจาะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลบาเจาะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ในการนี้
1.รายงานตัวพบปะส่วนราชการ/ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ
2.ประชาสัมพันธ์ เตรียมความในการจัดเก็บจปฐ./กชช2ค ประจำปี 2566
3.ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

(Visited 3 times, 1 visits today)