พช.บันนังสตา เปิดหน่วยรับคำขอ มผช. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรม 

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ร่วมรับคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมรับคำขอมาตรฐาน มผช. จากกลุ่ม OTOP ในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จำนวน 5 กลุ่ม และได้ให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯจากคณะอีกด้วย

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

 

(Visited 12 times, 1 visits today)