พช.บันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP บันนังสตา

พช.บันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP บันนังสตา

วันศุกร์ที่ 5สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นางสาวสุพรพิศ ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสตา ตำบลบันนังสตา จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเณฑ์มิติสุขภาพจำนวน 1 ครัวเรือน และมิติรายได้ 1 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

(Visited 3 times, 1 visits today)