อำเภอบันนังสตา ส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา/ ผอ.ศปก.อ.บันนังสตา เป็นประธานส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ ตามโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จำนวน 2 ครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนิคมสร้างตนเองธารโต และ นิคมกือลอง จำนวนเงินหลังละ 20,000 บาท และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมี พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนนิคมสร้างตนเองธารโต เข้าร่วม ณ พื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านบาโงยแจเกาะ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง
📌อำเภอบันนังสตา https://web.facebook.com/photo/?fbid=354822806803860&set=pcb.354823070137167

 

(Visited 8 times, 1 visits today)