สนับสนุนพันธ์ปลาแก่แปลงโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

สนับสนุนพันธ์ปลาแก่แปลงโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ แปลงโคก หนอง นา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้ นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา สนับสนุนพันธ์ปลาน้ำจืด ให้แก่แปลงโคก หนอง นา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

 

(Visited 5 times, 1 visits today)