อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ มอบหมายทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบล บันนังสตา และตำบลเขื่อนบางลาง พร้อมทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ดังนี้

ตำบลตลิ่งชัน มิติที่ 2 จำนวน 25 ครัวเรือน มิติที่ 4 จำนวน 6 ครัวเรือน

ตำบลเขื่อนบางลาง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 10 ครัวเรือน

ตำบลบันนังสตา ในพื้นที่ม.10 บ้านบาโงยแจเกาะ มิติที่4 ด้านรายได้จำนวน4 ครัวเรือน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

 

(Visited 7 times, 1 visits today)