อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ มอบหมายทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบล บันนังสตา และตำบลเขื่อนบางลาง พร้อมทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ดังนี้

ตำบลบันนังสตา ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบันนังสตา มิติที่ 3 การศึกษา จำนวน 1 ครัวเรือน และมิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 10 ครัวเรือน

ตำบลเขื่อนบางลาง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสนามบิน มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 16 ครัวเรือน และมิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 2 ครัวเรือน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

 

(Visited 10 times, 1 visits today)