อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลตลิ่งชัน

อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตำบลตลิ่งชัน

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ มอบหมายทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ตำบลตลิ่งชัน พร้อมทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมแนะนำการบริหารจัดการบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และการคัดแยกขยะ แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่บ้านเขาน้ำตก หมู่ที่ 7 มิติที่ 2 จำนวน 14 ครัวเรือน มิติที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 6 times, 1 visits today)