อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

อำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.

นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอบันนังสตา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ มอบหมายทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯตำบลเขื่อนบางลาง พร้อมทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง มิติที่ 2 มิติที่อยู่อาศัย จำนวน 13 ครัวเรือน และมิติที่ 4 ด้านรายได้ จำนวน 1 ครัวเรือน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 5 times, 1 visits today)