รวมพลังผู้นำ อช. หัวใจจิตอาสา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกิจกรรม รวมพลังผู้นำ อช. หัวใจจิตอาสา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้นำอช.และ อช. จำนวน 30 คน ณ มัสยิดกาสัง  ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 18 times, 1 visits today)