บ้านบันนังบูโบ ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนสำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

นายวิรุต  ตรียวง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบันนังบูโบ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
📸 ประชาสัมพันธ์ สพอ.บันนังสตา
📌บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 11 times, 1 visits today)