พช.บันนังสตา ร่วมปรึกษา หารือ ให้คำแนะนำ กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.บันนังสตา ร่วมปรึกษา หารือ ให้คำแนะนำ กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

นางสุหะณี นิอาแซ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานกองทุนสตรี ในการนี้ได้ส่งมอบบัตรในการชำระเงิน (Smart lady card) ให้กับ นางแวแอเซาะ มูซา หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเทศบาลตำบลบันนังสตา พื้นที่ ต.บันนังสตาอ.บันนังสตา จ.ยะลา

@บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 17 times, 1 visits today)