พช.บันนังสตา ติดตามการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา

นางสาวอานีตา เจ๊ะสนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้ นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดตามการดำเนินโครงการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิต  ผู้ประกอบการชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครื่องแกงฉลองชัย ม.4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา โดยได้มอบวัสดุอุปกรณ์จากโครงการอาหารปลอดภัยฯ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ต่อไป

@บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 16 times, 1 visits today)