“ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

“ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ บ้านตังกาเด็ง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

นางณัฐวิกา  วาบา พัฒนาการอำเภอบันนังสตา นายณฐพงศ์  การะเกตุ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลถ้ำทะลุ) และนางสุพรพิศ  ใจแข็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  ลงพื้นที่บ้านตังกาเด็ง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประชาชนได้นำฟ้าทะลายโจรไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อดังกล่าว

@บันนังสตา ถิ่นนามะปราง

(Visited 4 times, 1 visits today)